Storytelling

Bli med på skrivekonkurranse!

Bli med på skrivekonkurranse!

Nå kan du melde på skoleklasser til skrivekonkurransen “SKRIV for framtida!” Påmeldingsfrist: 15. desember.

SKRIV for framtida er en skrivekonkurranse for elever på ungdomsskole og videregående skole. Konkurransen arrangeres av Climate Creativity som driver med sosialt entreprenørskap knyttet til bærekraft og formidling.

Vi inviterer ungdom til å dele en kort personlig historie om klima og bærekraft. En jury vil plukke ut vinnerbidrag som blir illustrert, publisert, og stilt ut.

“SKRIV for framtida!” ble arrangert for første gang i 2021, og mer enn 1400 ungdom har deltatt i skrivekonkurransen. Vi har fått tilsendt mange fantastiske bidrag, og du kan lese vinnerhistoriene fra 2021/22 og 2022/23 på våre nettsider. Historiene og illustrasjonene har blitt stilt ut på Klimahuset i Oslo, Sølvberget bibliotek og kulturhus i Stavanger, Deichman Grünerløkka, og andre lokale biblioteker, samt publisert på nettmagasinet Harvest.


Er du lærer? Meld på klassen din HER!


Hvorfor delta?

Barn og unge er de som skal leve lengst i den framtida vi skaper nå, og de som har hatt minst å si om hvordan den framtida skal bli; derfor er det viktig at unge stemmer blir hørt.

I klimadebatten reduseres ofte unges påvirkningskraft til å kutte i egne utslipp gjennom individuelle, praktiske løsninger som å sortere søppel og bruke handlenett. Det er viktig å redusere utslippene, men bærekraft handler om så mye mer enn det. Konkurransen har som mål å bidra til et meningsfullt og varig engasjement for en bedre verden drevet av indre motivasjon som glede, fellesskap, og håp.

Gjennom konkurransen kan ungdom påvirke andre med sine historier. En personlig historie engasjerer på en måte tall og grafer ikke kan. Ved å beskrive egne opplevelser, følelser, verdier og ideer kan ungdom motivere andre til handling og skape ringvirkninger.

“Konkurransen var en fin aktivitet som passet godt inn i temaet bærekraftig utvikling. Ekstra morsomt at et par elever ble trukket ut med historiene sine.”

Tilbakemelding fra lærer (ungdomsskole)


Tema og krav til historiene

Bidragene til skrivekonkurransen skal være personlige historier og baseres på ungdommens egne opplevelser/minner, kunnskap, refleksjoner og ideer. Elevene skal skrive i jeg-form. Bidragene skal ikke være fiktive historier. Historiene skal være maksimum 300 ord.

Elevene kan du ta utgangspunkt i ett eller flere av disse spørsmålene når de skriver:

 • Hva er et språklig bilde som hjelper deg å forstå natur- og klimakrisa bedre?

Finn et symbol, en sammenligning eller en metafor som er meningsfull for deg. Bruk det språklige bildet som en inngang til din klimahistorie.

 • Hva er din sterkeste klimaopplevelse?

Har du opplevd konsekvenser av klimakrisa som flom, ras eller tap av natur? Har du engasjert deg i klimasaken og har en historie å fortelle om det? Bruk egne opplevelser som utgangspunkt for din historie.

 • Hvilke verdier mener du at framtida bør bygges på?

Beskriv dine verdier (som rettferdighet, frihet, kjærlighet, ansvar og omsorg), hvorfor de er viktige for deg, og hvordan unge kan være med å skape en bærekraftig verden bygget på disse verdiene.

Historiene kan skrives på norsk eller engelsk avhengig av hvilket fag konkurransen knyttes til.

Praktisk informasjon

En jury vil velge ut vinnerne. Disse historiene vil få hver sin illustrasjon. Historiene og illustrasjonene vil bli vist i en utstilling på Klimahuset i Oslo og publiseres på Instagram-kontoen @climateillustrated.

Frister:

 • Påmelding må skje innen 15. desember ved å bruke dette skjemaet.
 • Bidragene sendes innen 22. mars ved å bruke dette skjemaet eller via e-post.

Kontaktinformasjon: Spørsmål om konkurransen sendes til climatecreativity@gmail.com.

Støtte: Prosjektet er støttet med midler fra Sparebankstiftelsen DNB.


Kom i gang med skriveverksted!

Vi har utviklet et interaktivt og kreativt skriveverksted for å hjelpe elevene i gang med skriveprosessen. Målet med skriveverkstedet er å motiverer elevene til å skrive sin historie til konkurransen, og engasjere dem til handling for en bærekraftig framtid. Verkstedet varer i to skoletimer.


Del 1 - Meningsfulle fortellinger om natur-og klimakrisa

 • Presentasjon: Hvilke historier fortelles om natur og klima-krisa? Fra dårlig nytt til meningsfulle metaforer og fortellinger.
 • Refleksjon: Utforske eget engasjement, samt følelser og verdier knyttet til natur- og klimakrisa gjennom interaktive øvelser.
 • Kreativitet: Tegne meningsfulle symboler og metaforer relatert til klima og natur.

Del 2 - Min personlige klimahistorie

 • Presentasjon: Hvordan skrive en personlig klimahistorie? Eksempler fra tidligere vinnere av skrivekonkurransen.
 • Skriving: Elevene får utdelt et oppgaveark hvor de begynner å skrive sine historier.
 • Rekfleksjon: Elevene får mulighet til å dele historiene sine.

Vi har mulighet til å besøke et utvalg skoler på Østlandet i januar og februar for å gjennomføre skriveverkstedet i samarbeid med lærer. Skolene som melder seg på først får tilbud om besøk. Alle påmeldte skoler får tilsendt opplegget for skriveverkstedet. I tillegg sender vi ut undervisningsmateriell som inkluderer bok, video, og oppgaveark.


Beskrivelse av undervisningsmateriell:

 • Digital bok med illustrerte klimahistorier skrevet av ungdom som deltok i forrige runde av skrivekonkurransen.
 • Video om hvorfor fortellinger er viktige i klimasammenheng.
 • Oppgavearket «Min personlige klimahistorie» som hjelper elevene å strukturere sin historie.

Undervisningsopplegget vil være tilgjengelig på både norsk og engelsk.

Opplegget kan passe i en rekke fag, blant annet norsk, engelsk, samfunnskunnskap, geografi, og naturfag. Det passer bra som tverrfaglig opplegg.


“Det var mange fine tekster og et meningsfullt arbeid. Det er så flott at disse tekstene får så positiv oppmerksomhet! Jeg tenker på alle de gode ytringene jeg har fått lese gjennom 25 år som lærer og sensor, og som hadde fortjent et bredere publikum. Tusen takk for at dere gav oss dette tilbudet!”

Tilbakemelding fra lærer (vgs)


Om oss

Climate Creativity jobber med å skape engasjement for en bærekraftig framtid.

Skoleåret 2021/22 arrangerte vi første runde av skrivekonkurransen “SKRIV for framtida!”. Andre prosjekter vi har hatt med barn og unge inkluderer en kunstutstilling om plast i havet i samarbeid med tre barneskoler i Eigersund kommune, en bok med klimahistorier skrevet av minoritetsungdom i Canada, og en utstilling på FNs klimatoppmøte for ungdom i 2021 med illustrerte klimahistorier om framtida skrevet av unge fra hele verden.

Skriveverkstedene holdes av Marte Skaara og Heidi Arctander.

Join Our Newsletter

Sign up to get inspirational stories, articles, and artist recommendations in your inbox every other week.