Storytelling

Bli med på skrivekonkurranse!

Bli med på skrivekonkurranse!

Nå kan du melde på skoleklasser til skrivekonkurransen “SKRIV for framtida!” Påmeldingsfrist: 15. desember.

SKRIV for framtida er en skrivekonkurranse for elever på ungdomsskole og videregående skole. Konkurransen arrangeres av Climate Creativity som driver med sosialt entreprenørskap knyttet til bærekraft og formidling.

Vi inviterer ungdom til å dele en kort personlig historie om klima og bærekraft. En jury vil plukke ut vinnerbidrag som blir illustrert, publisert, og stilt ut på Klimahuset i Oslo.

Skrivekonkurransen ble arrangert første gang skoleåret 2021/22 da 600 elever deltok. Vi fikk tilsendt mange fantastiske bidrag, og de ti utvalgte vinnerne kan sees HER!


Er du lærer? Meld på klassen din HER!


Hvorfor delta?

Barn og unge er de som skal leve lengst i den framtida vi skaper nå, og de som har hatt minst å si om hvordan den framtida skal bli; derfor er det viktig at unge stemmer blir hørt.

I klimadebatten reduseres ofte unges påvirkningskraft til å kutte i egne utslipp gjennom individuelle, praktiske løsninger som å sortere søppel og bruke handlenett. Det er viktig å redusere utslippene, men bærekraft handler om så mye mer enn det. Konkurransen har som mål å bidra til et meningsfullt og varig engasjement for en bedre verden drevet av indre motivasjon som glede, fellesskap, og håp.

Gjennom konkurransen kan ungdom påvirke andre med sine historier. En personlig historie engasjerer på en måte tall og grafer ikke kan. Ved å beskrive egne opplevelser, følelser, verdier og ideer kan ungdom motivere andre til handling og skape ringvirkninger.

“Konkurransen var en fin aktivitet som passet godt inn i temaet bærekraftig utvikling. Ekstra morsomt at et par elever ble trukket ut med historiene sine.”

Tilbakemelding fra lærer (ungdomsskole)


Tema og krav til historiene

Bidragene til skrivekonkurransen skal være personlige historier og baseres på ungdommens egne opplevelser/minner, kunnskap, refleksjoner og ideer. Elevene skal skrive i jeg-form. Bidragene skal ikke være fiktive historier. Historiene skal være maksimum 300 ord.

Elevene kan du ta utgangspunkt i ett eller flere av disse spørsmålene når de skriver:

 • Hvordan påvirker klimaendringene deg?

Tema for dette spørsmålet kan være følelser relatert til klimaendringene som angst, skam, frykt, samt fysiske konsekvenser som skred, flom og snømangel.

 • Hvordan ser du for deg en bærekraftig framtid?

Dette spørsmålet oppfordrer elevene til å reflektere over hvilke verdier de ønsker å bygge framtida på, og hvordan en slik framtid kan se ut.

 • Hva gir deg håp og tro på at ungdom kan være med å gjøre en forskjell?

Ungdom rundt om i verden har løftet klimasaken gjennom skolestreiker, søksmål og mange andre former for demokratisk deltagelse. Dette spørsmålet oppfordrer elevene til å tenke gjennom ungdommens bidrag til klimasaken og hvordan handling kan gi håp.

Historiene kan skrives på norsk eller engelsk avhengig av hvilket fag konkurransen knyttes til.

Praktisk informasjon

En jury vil velge ut vinnerne. Disse historiene vil få hver sin illustrasjon. Historiene og illustrasjonene vil bli vist i en utstilling på Klimahuset i Oslo og publiseres på Instagram-kontoen @climateillustrated.

Frister:

 • Påmelding må skje innen 15. desember ved å bruke dette skjemaet.
 • Bidragene sendes innen 1. mars ved å bruke dette skjemaet eller via e-post.

Kontaktinformasjon: Spørsmål om konkurransen sendes til climatecreativity@gmail.com.

Støtte: Prosjektet er støttet med midler fra Sparebankstiftelsen DNB.


Kom i gang med skriveverksted!

Vi har utviklet et interaktivt og kreativt skriveverksted for å hjelpe elevene i gang med skriveprosessen. Målet med skriveverkstedet er å motiverer elevene til å skrive sin historie til konkurransen, og engasjere dem til handling for en bærekraftig framtid. Verkstedet varer i to skoletimer.


Del 1 - Finn din stemme

 • Presentasjon: Klima og historiefortelling.
 • Refleksjon: Elevene lager plakater med refleksjoner rundt egne følelser, håp og handlingsmuligheter.
 • Motivasjon: Elevene tar stilling til spørsmål om engasjement og motivasjon ved å danne rekker i rommet.

Del 2 - Del din historie

 • Presentasjon: Hvordan fortelle en engasjerende personlig historie?
 • Improvisasjon: Elevene forteller klimahistorier gjennom en gruppeaktivitet med fokus på improvisasjon og kreativitet.
 • Skriving: Elevene får utdelt et oppgaveark hvor de begynner å skrive sine historier.

Vi har mulighet til å besøke et utvalg skoler på Østlandet i januar og februar for å gjennomføre skriveverkstedet i samarbeid med lærer. Skolene som melder seg på først får tilbud om besøk. Alle påmeldte skoler får tilsendt opplegget for skriveverkstedet. I tillegg sender vi ut undervisningsmateriell som inkluderer bok, video, og oppgaveark.


Beskrivelse av undervisningsmateriell:

 • Digital bok med illustrerte klimahistorier skrevet av ungdom som deltok i forrige runde av skrivekonkurransen. Hver historie er etterfulgt av refleksjonsspørsmål.
 • En video om hvorfor fortellinger er viktige i klimasammenheng.
 • Oppgavearket «Alt henger sammen med alt» hvor elevene knytter FNs bærekraftsmål til en læringsressurs (podcast, avisartikkel, etc.)
 • Oppgavearket «Min personlige klimahistorie» som hjelper elevene å strukturere sin historie.

Undervisningsopplegget vil være tilgjengelig på både norsk og engelsk.

Opplegget kan passe i en rekke fag, blant annet norsk, engelsk, samfunnskunnskap, geografi, og naturfag. Det passer bra som tverrfaglig opplegg.


“Det var mange fine tekster og et meningsfullt arbeid. Det er så flott at disse tekstene får så positiv oppmerksomhet! Jeg tenker på alle de gode ytringene jeg har fått lese gjennom 25 år som lærer og sensor, og som hadde fortjent et bredere publikum. Tusen takk for at dere gav oss dette tilbudet!”

Tilbakemelding fra lærer (vgs)


Om oss

Climate Creativity drives av Marte Skaara og Heidi Arctander. Vi jobber med å skape engasjement for en bærekraftig framtid. Skoleåret 2021/22 arrangerte vi første runde av skrivekonkurransen “SKRIV for framtida!”.

Andre prosjekter vi har hatt med barn og unge inkluderer en kunstutstilling om plast i havet i samarbeid med tre barneskoler i Eigersund kommune, en bok med klimahistorier skrevet av minoritetsungdom i Canada, og en utstilling på FNs klimatoppmøte for ungdom i 2021 med illustrerte klimahistorier om framtida skrevet av unge fra hele verden.

Join Our Newsletter

Sign up to get inspirational stories, articles, and artist recommendations in your inbox every other week.